מודרני

זהו דור המטבחים החדש – העתידי. בדרך כלל סגנון נקי ואלגנטי.